Google+

Повратак на Служба за продужено лечење и негу

Одељење за палијативно збрињавање

Одељење за палијативно збрињавање је почело са радом 15. јула 2012. године. Одељење има 8 кревета за посебну категорију пацијената који захтевају специфичан медицински третман. Према препорукама Министарства здравља дужина хоспитализације за ове пацијенте износиће максимално до 2 недеље.

На Одељењу за палијативно збрињавање негу је запослен 1 лекар, субспецијалиста ендокринологије и 7 медицинских сестара.

У 2012. години лечено је 42 пацијента, просечна дужина лечења је 8,36 дана, а просечна заузетост постеља 28,68%.

  • Грујић Фирањ др Даница – начелница, лекар субспецијалиста ендокринолог
  • Анђелка Вулетић – главна сестра одељења

галерија фотографија