Google+

Повратак на Служба за психијатрију

Одељење за психијатрију

На Одељењу  за психијатрију је запослено 15 лекара (од тога је 6 лекара специјалиста неуропсихијатара од којих 2 сусбспецијалиста судске психијатрије и 1 субспецијалиста неурологије развојног доба деце, 5 лекара су специјалисти психијатри, 1 лекар специјалиста дечије психијатрије, 2 лекара су на специјализацији и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац), 4 психолога, 45 медицинских сестара, 2 виша радна терапеута, 1 дипломирани социолог, 2 социјална радника, 11 спремачица и 12 немедицинских радника разних профила.

Одељење за психијатрију располаже са 112 кревета. На одељењу постоји 11 одсека.

Годишње се на Одељењу за психијатрију хоспитализује 1.329 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 20.605 пацијената. Просечна дужина лечења износи 21,62 дана, а заузетост постељног фонда износи 70,30%.

Урађено је 511 консултативних прегледа, 92.336 терапијских услуга и то за стационарне пацијенте 89.369, а за амбулантне 2.967 услуга.

 • Влашки мр.сци.мед. Милојко – начелник, лекар субспецијалиста судске психијатрије
 • Цветковић др Адела – шеф Одсека за алкохолизам, лекар специјалиста психијатар
 • Зобеница-Вујовић др Биљана – шеф Одсека за неурозе и гранична стања, лекар специјалиста психијатар
 • Кривокапић-Форгач др Ана – шеф Одсека за наркоманију, лекар специјалиста неуропсихијатар
 • Влашкалић Прим.мр.сци.мед Живко – шеф Одсека за ургентну и интензивну терапију, лекар специјалиста психијатар
 • Милић др Драгана – шеф Одсека геронто-психијатрије, лекар субспецијалиста судске психијатрије
 • Мештеровић др Саша – шеф Одсека дневне болнице, лекар специјалиста неуропсихијатар
 • Мусулин др Бранка – шеф Одсека превентивне делатности, лекар специјалиста психијатар
 • Мереи мр.сци.мед. Охридија – шеф Одсека за афективне поремећености, лекар специјалиста психијатар
 • Кукуљ др Лидија – шеф Одсека психоза, лекар специјалиста неуропсихијатар
 • Кархер др Карло – шеф Одсека опште психијатрије, лекар субспецијалиста неурологије развојног доба деце
 • Стевановић др Дејан – лекар специјалиста дечије психијатрије
 • Вучковић др Ђорђе – лекар на специјализацији
 • Молдованов-Челебић др Катарина – лекар на специјализацији
 • Зобеница др сци. Адела – дипл. психолог – магистар наука из области медицине – доктор социологије
 • Лакобрија-Савић мр Стојанка – дипл. психолог – магистар психолошких наука
 • Дедић Верица – дипл. психолог Одсека превентивне делатности, специјалиста медицинске психологије
 • Стричевић Аранка – дипл. психолог Одсека превентивне делатности
 • Лукић Милена – главна сестра одељења, медицинска сестра

галерија фотографија