Google+

Повратак на Служба за педијатрију

Дечије одељење

На Дечијем одељењу је запослено 6 лекара (сви специјалисти педијатрије, од којих је 1 субспецијалиста клиничке неурофизиологије са епилептологијом и 1 субспецијалиста пулмологије), 15 медицинских сестара и 3 спремачице.

Дечије одељење располаже са 25 кревета. На одељењу постоји 5 одсека.

Годишње се на Дечијем одељењу хоспитализује 1.002 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 7.096 пацијената. Обављено је 1.865 консултативних прегледа.

Просечна дужина лечења износи 5,61 дана, а заузетост постељног фонда износи 61,56%.

Од дијагностичких метода на Дечијем одељењу се раде ЕКГ снимања, ехокардиографски ултразвучни прегледи (урађено је 502 прегледа), спирометрије са оптерећењем (урађено је 263 теста), кривуље проток-волумен (816 услуга), алерголошки тестови (326 услуга) и кривуља-проток-волумен са бронходилататором (676 услуга).

  • Арнаут др Милан – начелник, лекар субспецијалиста клиничке неурофизиологије са епилептологијом
  • Капетановић др Даница – шеф Кардиолошког одсека, лекар специјалиста педијатрије
  • Тинтор др Владимир – шеф одсека интензивне неге, лекар специјалиста педијатрије
  • Станковић др Миладинка – шеф пулмолошког одсека, лекар субспецијалиста педијатрије – пулмолог
  • Симић др Данијела – шеф Неуролошког одсека, лекар специјалиста педијатрије
  • Ђенадија др Бојана – лекар специјалиста педијатрије
  • Безбрадица др Ружица – лекар специјалиста педијатрије
  • Косановић др Драган – лекар специјалиста педијатрије
  • Црномарковић Марија – главна виша медицинска сестра

 галерија фотографија