Google+

Повратак на Сектор за интернистичке гране

Одељење за неурологију

На Одељењу за неурологију је запослено 10 лекара (од тога је 7 лекара специјалиста а 2 лекара су на специјализацији из неурологије и из дечије неурологије и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац), 28 медицинских сестара и 5 спремачица.

Одељење располаже са 46 кревета и у оквиру њега функционише 5 одсека.

Годишње се на Одељењу за неурологију хоспитализује 1.798 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 14.486 пацијената. Консултативних прегледа је урађено 1.150, ЕМГ снимања 1.338 услуга, а ЕЕГ снимања 5.905.

Просечна дужина лечења износи 9,15 дана, а заузетост постељног фонда износи 97,93%.

На Одељењу за неурологију од дијагностичких процедура обављају се ЕМГ и ЕЕГ снимања, а на располагању је и ЦТ апарат са могућношћу ЦТ ангиографије великих крвих судова и Колор Доплер прегледи централних крвних судова.

Започета је терапија исхемијског цереброваскуларног инзулта применом тромболитичке терапије.

Планирана је изградња нове зграде неурологије, која ће се зидати у кругу болнице у Војвођанској улици.

  • Милановић др Радош – начелник, шеф одсека за неуромускуларне болести, лекар специјалиста неуропсихијатар
  • Клем др Јован – шеф одсека епилептологије, лекар специјалиста неуролог
  • Јовић мр.сци.мед. Јасмина – шеф одсека за болести невољних покрета, лекар специјалиста неуролог
  • Делић др Александар – шеф одсека за интензивну негу, лекар специјалиста неуролог
  • Маринковић др Марија – лекар специјалиста неуролог
  • Живков др Сања – лекар специјалиста неуролог
  • Поп Трајковић др Весна – лекар на специјализацији
  • Јовановић др Јелена – лекар на специјализацији
  • Јаковић др Мартина – доктор медицине
  • Влашкалић Зора – главна виша медицинска сестра

 галерија фотографија