Google+

Повратак на Сектор за интернистичке гране

Одељење за пнеумофтизиологију

На Одељењу за плућне болести је запослено 8 лекара (од тога је 6 лекара специјалиста, од којих је 2 субспецијалиста онколога, 1 лекар је на специјализацији и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац на одређено време), 28 медицинских сестара и 7 спремачица.

Одељење располаже са 66 кревета и у оквиру њега функционише 6 одсека.

Годишње се на Одељењу за плућне болести хоспитализује 1.344 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 7.859 пацијената.

Просечна дужина лечења износи 13,20 дана, а заузетост постељног фонда износи 73,65%.

Лекарима Одељења за плућне болести стоји на располагању низ медицинских апарата неопходних за успешно дијагностиковање и лечење свих видова плућних обољења: ригидни и флексибилни бронхоскоп, боди плетизмограф, Апарат за одређивање дифузијског капацитета плућа, апарати за неинвазивну механичку вентилацију, Гасни анализатори, Спирометар итд. Такође, велика помоћ у дијагностици омогућена је увођењем технике снимања високорезолутивног ЦТ прегледа плућа.

Уз Институт за плућне болести у Сремској Каменици, Одељење за плућне болести Опште болнице у Сомбору је једно од ретких установа у Војводини где се обављају и бронхоскопски прегледи. Годишње се уради 174 бронхоскопије, од стране обучених лекара бронхолога сомборске болнице.

  • Вејновић Прим. др Милош – начелник, шеф Одсека за опструктивне плућне болести, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Вујовић др Загорка – шеф одсека функционалне дијагностике, лекар субспецијалиста онколог
  • Шешлија Сиљановић др Гордана – шеф одсека за ТБЦ, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Јелачић др Ђорђе – шеф одсека бронхологије, лекар субспецијалиста онколог
  • Огризовић Поњевић др Александра – шеф одсека интензивне неге, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Станковић др Драган – шеф одсека за неспецифичне плућне болести, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Бановић др Душан – лекар на специјализацији
  • Ковачевић др Немања – доктор медицине
  • Башић Ирена – главна медицинска сестра одељења, виша медицинска сестра

галерија фотографија