Google+

Povratak na Сектор за интернистичке гране

Интерно одељење

Интерно одељење располаже са 96 постеља плус 22 постеље за пацијенте који се налазе на програму хроничне хемодијализе. 

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

 • ЗАГОРАЦ ДР НИКОЛА начелник Одељења, шеф Одсека за дијализу са дневном болницом, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста нефролог

 • Ловрић Јовановић мр.сци.мед. Милева шеф Гастроентеролошког одсека, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста гастроентерохепатолог

 • Бошњак др Милан шеф Кардиолошког одсека, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Мрђенов др Никола – шеф Одсека за неинванзивну кардиолошку дијагностику, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Борковић Радуновић мр.сци.мед. Невенка шеф Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Мушковић др Ана шеф Одсека за нефрологију и перитонеумску дијализу, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста нефролог

 • Узелац др Милан шеф Ендокринолошког одсека, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста ендокринолог

 • Вујновић др Ненад шеф Одсека за ендоскопску дијагностику, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста гастроентерохепатолог

 • Шкорић др Радојка шеф Хематолошког одсека, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста хематолог

 • Матијаш Косановић др Дијана шеф Одсека пријемно-тријажне службе и дневног хоспиталног третмана, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста хематолог

 • Поткоњак др Урош шеф Одсека за општу интензивну интернистичку терапију, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста гастроентерохепатолог

 • Станковић др Татјана шеф Одсека интернистичких специјалистичких амбуланти, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Бојић др Бранислав шеф Одсека посткоронарне неге, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Младеновић Радовановић др Светлана – шеф Одсека хематолошке дневне болнице, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста хематолог

 • Радуловић др Предраг шеф Одсека за интервентну кардиологију, лекар специјалиста интерне медицине – субспецијалиста кардиолог

 • Олујић др Биљана лекар специјалиста интерне медицине

 • Орловић др Ђорђе лекар специјалиста интерне медицине

 • Ковачић др Јована лекар специјалиста интерне медицине

 • Пољак др Гласинка лекар специјалиста интерне медицине

 • Бановић др Душан лекар специјалиста интерне медицине

 • Јаковић др Мартина – болнички лекар на специјализацији из интерне медицине

 • Крајиновић др Татјана лекар опште медицине Одсека за хемодијализу

Главна сестра Одељења је:

 • Половина Мирјана, медицинска сестра

галерија фотографија