Google+

Обавештење за пацијенте на оралној антикоагулантној терапији

Обавештавамо све пацијенте који примају оралну антикоагулантну терапију, и долазе ради праћења у Службу за трансфузију крви и крвних деривата Опште болнице Сомбор на Војвођанску улицу, да ће се због новонастале епидемиолошке ситуације, од понедељка 13.07.2020. године редовне контроле обављати у склопу објекта у улици Мите Поповића број 12 у Сомбору, зграда АТД-а, у времену од 08 до 12 часова.

Сви хитни пацијенти на оралној антикоагулантној терапији и даље ће се примати у Служби за трансфузију крви и крвних деривата Опште болнице Сомбор, улаз на портирници из улице Симе Матавуља.