Google+

НОВЧАНА ПОМОЋ – ЗУ

Поштовани/е,

Обавештавамо Вас да, уколико постоје заинтересовани грађани или правна лица који желе да упуте помоћ здравственим установама, а поводом ситуације настале услед проглашења болести COVID -19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, здравствена установа може примати помоћ само у роби.

Уплата новчанe помоћи може се извршити само на посебне наменске рачуне (динарски и девизни рачун) које је отворила Покрајинска влада.

Бројеви рачуна на које се може извршити уплата новца су:

– динарски рачун – Помоћ здравственим радницима број: 840-5048741-67.

– девизни рачун – Помоћ здравственим радницима број:840-324771-83.

Инструкција за плаћање за наведени девизни рачун доступна је на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.