Google+

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ – ДОБИЈАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПАЦИЈЕНТИМА

Обавештавамо јавност да због тренутне епидемиолошке ситуације – инфекција Корона вирусом у земљи и окружењу, уведена забрана посета пацијентима остаје на снази до даљњег, те да ће од дана 17. марта 2020. године сви грађани моћи да у периоду од 13.00 до 14.00 часова, остављају ствари за пацијенте на следећим портирницама:

 • портирница у улици Симе Матавуља,
 • портирница Одељења за неурологију, Одељења за психијатрију и Одсекa за палијативно збрињавање у улици Матије Гупца,
 • портирница Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану, улица Родина бр. 7.

Контакт телефони на које ће грађани добијати сваког дана информације о стању лежећих пацијената, у периоду од 12.00 до 13.00 часова, по одељењима су следећи:

 • Интерно одељење 025/467-790,
 • Одељење за инфективне болести 025/467-746,
 • Одељење за плућне болести 025/467-725,
 • Одељење за хирургију 467-818,
 • Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију 025/467-816 и 025/467-817,
 • Одељење за урологију 025/467-888,
 • Одељење за ухо, грло и нос 025/467-874,
 • Очно одељење 025/467-744,
 • Дечије одељење 025/467-834,
 • Одељење за гинекологију и акушерство 025/467-786,
 • Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију 025/467-800 лок. 510
 • Одељење за неурологију 064/878-39-41,
 • Одељење за психијатрију 025/482-622,
 • Одсек за алкохолизам, наркоманију и гранична стања 025/425-133,
 • Одсек за палијативно збрињавање 064/878-38-66,
 • Одељење за физикалну медицију и рехабилитацију у Бездану 025/810-117.

Контакт телефон Службе за трансфузију крви на који грађани могу добити информације радним данима у периоду од 12.00 до 14.00 часова је 025/467-753