Google+

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОГ ТРЕНУТНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ – ИНФЕКЦИЈА КОРОНА ВИРУСОМ

Обавештавамо јавност да због тренутне епидемиолошке ситуације – инфекција Корона вирусом у земљи и окружењу, од  дана 12. марта 2020. године предузеће се следеће мере:

  1. редуковаће се оперативни програм Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
  2. раније уведена потпуна забрана посета остаје на снази до даљњег,
  3. сви улази и излази биће затворени, а једини пунктови за улаз и излаз у Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор биће:
  • улаз на портирници из улице Симе Матавуља,
  • улаз на портирници Одељења за неурологију, Одељења за психијатрију и Одсека за палијативно збрињавање из улице Матије Гупца,
  • улаз на портирници Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану из улице Родина бр. 7,

кроз које ће пролазити сви грађани.