Google+

Кол центри на територији АП Војводине за информације у вези COVID19

Телефони КОЛ ЦЕНТАРА преко којих грађани на територији Аутономне Покрајине Војводине могу добити информације у вези COVID19 су:

  1. Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, 064/8028894 и 064/8028895
  2. Завод за јавно здравље у Сомбору 062/1956866
  3. Завод за јавно здравље Панчево 062/8869721
  4. Завод за јавно здравље Сремска Митровица  064/8092911 и 0648092938
  5. Завод за јавно здравље Суботица је   064/1009276
  6. Завод за јавно здравље Кикинда је 062/8833841 и 062/8833877
  7. Завод за јавно здравље Зрењанин  је  069/2101102

Радно време КОЛ ЦЕНТРА  (у складу са инструкцијама Министарства Здравља РС) је од 08-22h – свакодневно.

Додатне информације на тел 021 4897806.

Срдачно,

Прим др сц мед Снежана Медић
Центар за контролу и превенцију болести

в.д Директора Института за јавно здравље Војводине
Проф др Владимир Петровић