Google+

Државна ревизорска институција оценила мере исправљања у Послеревизионом извештају Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као задовољавајуће

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, је у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор оценила да су мере исправљања које је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предузела у току 2018. године и 2019. године задовољавајуће.

Мере исправљања односе се на меру коју субјект ревизије предузима да би отклонио одређену неправилност или нецелисходност у свом пословању или за то да умањи ризик од појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању.

Захваљујемо се свим запосленима који су својим радом и залагањем допринели оваквој оцени и мишљењу ДРИ.