Google+

Обавештење о укидању забране посета пацијентима

Услед регистрованог ниског прага интензитета клиничке активности вируса грипа и опадајућег тренда стопе инциденције обољења сличних грипу од понедељка 11. марта 2019. године поново се дозвољавају посете пацијентима у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.