Google+

Обавештење о потпуној забрани посета пацијентима

Обавештавамо јавност да се од дана 13.02.2019. године потпуно забрањују посете пацијентима Опште болнце „Др Радивој Симоновић“ Сомбор због изузетно растућег тренда стопе инциденције обољења сличних грипу.

Потпуна забрана посета је на снази до даљег односно док се не регистурје силазни тренд стопе инциденције обољења сличних грипу.