Google+

Потписан уговор за суфинансирање пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор

25.12.2018. године у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај в.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Драган Растовић, потписао је уговор о суфинансирању пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор којим се предвиђа да ће током 2019. године бити реализована друга фаза монтаже система соларних колектора за припрему санитарне топле воде у објекту у којем се налазе Одељење за гинекологију и акушерство, Дечије одељење, Трансфузија, Инфективно одељење и Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбедиће за суфинансирање реализације пројекта 80% укупне вредности док ће Општа болница Сомбор из сопствених средстава издвојити 20%.

Током 2016. године реализована је прва фаза кад је монтиран систем соларних колектора на зграду Хируршког блока и тиме делом обезбеђена санитарна топла вода за највећи објекат у склопу Опште болнице Сомбор чиме се остварује финансијска уштеда фосилних горива од 40%, на годишњем нивоу, за грејање санитарне воде.

Санитарна топла вода за потребе Болнице добија се из централне котларнице за грејање која као енергент користи гас. Уградњом додатних соларних колектора доприноси се смањењу трошкова за енергију и енергенте коришћењем обновљивих извора енергије, смањује емисија штетних гасова, Co2, у околини и и значајно доприноси заштити животне средине, aфирмацији коришћења обновљивих извора енергије као и сигурности снабдевања санитарне, топле, потрошне воде у објектима Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.