Google+

Превентивни прегледи 16.12.2018.. год.

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 16.12.2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује групу превентивних прегледа коју сачињавају:

  1. Пулмолошки преглед, РТГ плућа по упуту лекара,
  2. Офталмолошки преглед,
  3. Лабораторијске анализе – тумор маркери дебелог црева CEA и Ca 19.9.

Пулмолошки преглед и РТГ плућа обављаће се у Специјалистичкој амбуланти за плућне болести  (ПЛУЋНА АМБУЛАНТА) Одељења за плућне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор, Војовђанска 75.

Офталмолошки преглед и анализе тумор маркера обављаће се у просторијама зграде Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, Сомбор.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.