Google+

Процес реакредитације Опште болнице Сомбор

Општа болница Сомбор је у периоду од 25.11. до 28.11.2018. била у процесу реакредитовања. Тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, уз подршку координатора АЗУС-а др спец. Радослава Милошевића, у саставу: др спец. Драгана Антића, др спец. Слађане Ковачевић и лаб. техничара, менаџер квалитета, Софије Рељановић, прегледао је детаљно документацију, обишли одељења и службе, обавили разговоре са болничким тимовима и на тај начин проверили поштовања стандардизованих процедура.

28.11. у 12 часова завршена је посета тима спољашних оцењивача када су се обратили и информисали руководство и запослене о општом утиску агенцијске посете. Саопштено је да су предузете одговарајуће мере на реализацији препорука спољашњих оцењивача из претходног периода, прихватањем истих као циљева унапређења квалитета а према дефинисаним стандардима и критеријумима.

Захвалили су се менаџменту болнице в.д. директору др Драгану Растовићу, заменику директора др Дарку Косановићу, главној сестри болнице ВМС Бранки Којић, координатору др Дејану Милинковићу и заменику координатора Ђурђи Бадовинац као и свим запосленим у Општој болници Сомбор на коректној сарадњи и гостопримству.

Званични извештај, опис нађеног стања, препоруке за унапређење, појединачно оцењивање стандарда и критеријума се очекује у наредном периоду, када ће бити сви запослени обавештени.