Google+

Постављене тројезичне табле и путокази у Општој болници Сомбор

23.11.2018. године у болничком комплексу Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на Војвођанској улици 75 постављено је 68 табли и 20 путоказа на три језика и писма и то:
1. српски – ћирилица
2. хрватски – латиница
3. мађарски – латиница

Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, по Јавном конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, одобрена су средства за израду и постављање табли с називом одељења, служби и амбуланти исписаних на језицима националних мањина – националних заједница који су најчешће у службеној употреби.

Обзиром да је наша установа једина здравствена установа секундарног типа којој гравитира становништво општина: Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци а вођени Правилником о службеној употреби језика и писма у статутима градова и општина на територији АП Војводине усагласили смо се да је неопходно да табле буду исписане на три језика и писма.

У нашој установи постоји дугогодишња интенција да се на све могуће начине олакша кретање и сналажење свим пацијентима који гравитирају Општој болници Сомбор јасним и транспарентним обележеним болничким кругом, означеним називима одељења, служби и амбуланти. До сада нисмо изнашли начин да финансирамо овај пројекат. Захваљујући средствима одобреним од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице успели смо у том настојању.

Општа болница Сомбор има јасан став да је важна суштина у заједништву, у заједничком животу, у истицању вредности које припадају свима. Будући да су мултикултурализам и мултиетничност, чије је обележје и вишејезичност, међу највећим богатствима наше Војводине важно је да то богатство сачувамо, негујемо и унапредимо. Ми, као здравствена установа треба да будемо лидери у том настојању како би и на овај начин утицали на унапређење нивоа квалитета здравствене услуге коју пружамо.