Google+

Испоручен нови ЦТ

По Конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор додељења су средства за набавку новог система за компјутеризовану томографију ЦТ – 16 „слајсни“ скенер.

У даљој процедури јавне набавке, опредељеним средствима, набављен је ЦТ „Somatom go.Now“ произвођача „Siemens“ са свом пратећом опремом, адекватним софтверским пакетом који задовољава потребе тражене дијагностике и ПАКС архивом пацијент података. Комплетна опрема Општој болници Сомбор испоручена је од стране Siemens-а 15.11.2018. године.

За смештај новог скенера Општа болница Сомбор личним средствима финансира адаптацију простора који подразумева пред простор за пријем пацијента, простор за смештај уређаја и простор за радиолошке техничаре који мора да задовољава све стандарде који су неопходни за несметано функционисање као и прописане мере радијационе сигурности и безбедности.

Очекујемо да се радови ускоро окончају како би се уређај монтирао, извршила обука и пуштање у рад.

Општа болница Сомбор има један 16-сласни ЦТ скенер који је добијен, као репариран 2007. године (произведен 2003.) произвођача „Siemens“, који је у употреби и данас и који нема адекватан софтвер који задовољава потребе тражене дијагностике. Уређај се уз корекцију мањих кварова може користити и даље иако су поправке дуготрајне јер се теже набављају резервни делови за застарели систем. За тај скенер постоји адекватни простор.

Годишње се у нашој установи на ЦТ-у прегледа око 5500 пацијената и уради преко 8500 снимака.

Куповином новог, савременог уређаја као и адаптацијом простора по свим највишим захтеваним стандардима Општој болници Сомбор омогућено је коришћење савремене, неинвазивне, једноставне, брзе и безболне дијагностичке методе која са адекватним софтвером даје могућност прегледа код: сумње на тумор или локализовану инфекцију (апсцес); сумње на тромбозу крвног суда, анеуризму, крварење; трауме и сумње на унутрашње крварење; оштећења мишића и прелома кости. Адекватно праћење стања оперисаних болесника и пацијената са бајпас-ом, безбеднија провера проходно уграђених графтова уз помоћ скенера. Смањење броја инвазивних колоноскопија у дијагностиковању болести дигестивног тракта, СТ колонографијом, посебно код пацијената код којих је колоноскопија контраиндикована. Набавком новог уређаја пружа се могућност даљег развоја нових здравствених процедура као што је то случај са применом нове здравствене методе Лапароскопска колоректална хирургија.

Све то доприноси раном откривању болести и смањењу стопе морбидитета и морталитета у Западно бачком округу, повећано задовољство пацијената доступном савременом, неинвазивном дијагностиком, задовољство на раду запослених који рукују адекватном, савременом опремом која им пружа сигурност и прецизност у раду.

Додатно је обезбеђена повезаност унутар информационог система Опште болнице Сомбор са информационим системом радиолошке службе у циљу прецизног и брзог увида у податке о пацијенту.