Google+

Нови систем за видео гастроскопију и видео колоноскопију са електрохируршком јединицом

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила нови систем за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електрохируршком јединицом, произвођача OLYMPUS, за потребе ендоскопског кабинета Одељења за хирургију.

За ту прилику, у приземљу хируршког блока делом из личних средстава и делом од донација реновиран је нови простор за смештај опреме са два одвојена ендоскопска кабинета.

13.11.2018. године завршена је обука те су урађени први гастроскопски и колоноскопски прегледи. Досадашњи рад је у многоме био отежан застарелом опремом која се често кварила. Нова, савремена опрема осим дијагностичких процедура пружа могућност и куративних – терпаијских процедура (полипектомије и сл.).

У ендоскопском кабинету Одељења за хирургију годишње се уради преко 250 гастроскопија и 400 колоноскопија. Почетком године обновљена је опрема и за Гастроентеролошки одсек Интерног одељења набавком новог гастроскопа и колоноскопа.

Обзиром на тенденцију пораста колоректалних тумора и тумора једњака, желуца и дванаестопалачног црева, све старију популацију, потребу превентивних прегледа и скринига и побољшања квалитета живота грађана, рано откривање и прецизна дијагностика од велике су важности за сваку здравствену установу. Уједно, намера нам је да у наредном периоду у потпуности укинемо листу чекања на ове прегледе или да је сведемо на најмању могућу меру.