Google+

Прве операције на новом лапароскопском стубу

Општа болница “Др Радивој Симоновић” Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом.

На тај начин обновљена је већ дотрајале опрема и створене су могућности за квалитетнији рад као и развијање нових здравствених процедура – лапароскопских операција колоректалног карцинома и лапароскопских операција препонских кила и кила трбушног зида, које су почеле да се примењују у Општој болници Сомбор почетком ове године. Набавком нове опреме наша установа је у могућности да прати савремене трендове у развоју лапароскопске хирургије.

Бенефити набавке нове опреме су пре свега у корист пацијената, ради се о мање инвазивним оперативним процедурама које дају минималну, односно мању трауму пацијента од конвенционалне хирургије, брз постоперативни опоравак, краће болничко лечење, мање постоперативне компликације, смањење трошкова лечења и наравно, побољшање услова рада медицинском особљу.

Развојем нових медицинских технологија на известан начин превазилазимо секундарни ниво здравствене заштите и намера нам је да нове технологије и нове процедуре уводимо и у другим сегментима рада Опште болнице Сомбор.

У нашој установи се годишње уради преко 250 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе). Од почетка примене нове здравствене технологије урађено је 22 лапароскопске операције колоректалног карцинома (тумора дебелог црева), 11 лапароскопских апендектомија (операција слепог црева) и 3 лапароскопске операције препонске киле.

15.11.2018. године хируршки тим Опште болнице Сомбор урадио је прве лапароскопске операцијe на новом лапароскопском стубу, произвођача OLYMPUS.