Google+

Нови аутоматски, парни стерилизатор запремине коморе 450 литара

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила нови, парни стерилизатор „Selectomat PL 669-1 CL APLIO 100“, немачког произвођача „MMM Group“, запремине коморе 450 литара са системом за припрему воде са омекшивачем за потребе Одељења за гинекологију и акушерство.

Простор за смештај стерилизатора, у склопу гинеколошког операционог блока, адаптиран је делом из личних средстава и делом од донација.

09.11.2018. године стерилзатор је монтиран, извршена је обука и исти је пуштен у рад.

До набавке новог стерилизатора стерилизација за потребе Одељења за гинекологију и акушерство обављала се у Одсеку централне стерилизације која се налази у Хируршком блоку, што је увелико отежавало рад медицинског особља, нарочито у неповољним временским приликама када се стерилни материјал преносио преко отвореног боличког круга до Одељења.

Набавком новог парног стерилизатора увелико смо олакшали рад особља и побољшали квалитет рада наше установе.