Google+

Прво пласирање стента у ангио сали Опште болнице Сомбор

Дана 15.11.2018. године, у Општој болници Сомбор урађено је прво пласирање стента у десну коронарну артерију. Уградња стента (стентирање) је минимално инвазивни захват, у којем се стент смешта у коронарну артерију, сужену атеросклеротским наслагама. Уградња стента се изводи код пацијената с ангином пекторис, али се спроводи и као метода хитног лечења инфаркта миокарда.

Урађена је интервенција на два пацијента којом приликом су пласирана укупно три стента. Интервенцију је извршио др Предраг Радуловић са својим тимом уз асистенцију доц. др сц. мед. Илије Срдановића, директора Клинике за кардиологију, ИКВБВ Сремска Каменица.

Током 2017. године реализован је капитални пројекат у Општој болници “Др Радивој Симоновић” Сомбор у сврху започињања примене нове здравствене технологије “Катетеризација срца”.

Прва фаза, која подразумева дијагностичке процедуре на коронарним крвним судовима, почела је да се примењије у новембру месецу 2017. године и до сада је обављено близу 250 дијагностичких интервенција. За овај рад едукован је 1 лекар специјалиста кардиолог, 2 струковна радиолошка техничара и 2 медицинске сестре.

Са данашњим даном започета је примена друге фазе – терапијска етапа, која подразумева пласирање стентова у коронарне крвне судове која је подразумевала додатну едукацију кадра и формирање и опремање Одсека хемодинамике и дијагностике.