Google+

Три нова апарата за лабораторију

Лабораторији у хируршком блоку Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дато је на коришћење, од стране предузећа „ProMedia“ Кикинда, три нова апарата који ће у многоме олакшати и унапредити рад ове службе.

Реч је о апаратима:

1. „MINDRAY BC-5390 CRP 5 part diff“ – хематолошки бројач који брзо и прецизно одређује комплетну крвну слику (ККС) и Ц-реактивни протеин (CRP).

2. Апарат „BA200“ савремени, потпуно аутоматизован биохемијски апарат, са оптичким системом, заснован на LED технологији, омогућава проширење палете анализа за хитне случајеве.

3. Аутоматски „DIESTRO analajzer“ за електорлите прецизно и брзо одређује калијум, натријум и хлориде.

Набавком савремених апарата за аутоматско тестирање проширена је лабораторијска услуга, убрзан и олакшан рад запосленим лаборантима као и лекарима при дијагностици и најважније, омогућено да пацијенти у најкраћем могућем року добију квалитетне резултате.