Google+

Потписан уговор о суфинансирању трошкова за адаптацију сале за ангиографију

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, као здравствена установа секундарног типа предузела је низ мера и активности, како кроз набавку савремене медицинске опреме, тако и кроз увођење нових метода лечења, којим би се побољшао квалитет пружених здравствених услуга.

Саставни део наведеног процес који се тренутно одвија у овој здравственој установи чини и увођење нове методе лечења из области интервентне кардиологије.

Са тим у вези, а полазећи од узајамног опредељења и активности градоначелнице и Града Сомбор са једне стране и Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор са друге стране, ка унапређењу квалитета пружених здравствених услуга становништву на територији локалне самоуправе, које би за свој крајњи резултат имале повећање могућности повољног исхода лечења, те смањивање ризика и других нежељених последица по здравље пацијената оболелих од кардиоваскуларних болести, а које болести се сматрају водећим узрочником смртности у Републици Србији, Град Сомбор и Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, су дана 03. октобра 2017. године, закључиле Уговор о суфинансирању трошкова за адаптацију сале за ангиографију у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор.

Предметним Уговором, који су потписали Душанка Голубовић, градоначелница Града Сомбор и др Милан Грба, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, опредељена су средства из буџета Града Сомбор за адаптацију сале за ангиографију у укупном износу од 3.200.000,00 динара.