Google+

Потписан Колективни уговор

Потписивање Колективног Уговора ОБ Сомбор

Дана 12.03.2015. године, у сали за састанке Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, потписан је од стране послодавца, директора Опште болнице Милана др Грбе и репрезентативног синдиката: Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикална организација Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, председника Димовић Жељка текст Колективног уговора код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

У изради текста учествовале су све синдикалне организације које функционишу у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Истог дана предлог текста упућен је Влади Аутономне Покрајине Војводине (оснивачу Опште болнице Сомбор) кога ће као трећег потписиника Колективног уговора представљати и заступати Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.