Google+

Решење о именовању – др Милан Бошњак

Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној дана, 19.02.2015. године донела је Решење број: 022-133/2015 којим се др Милан Бошњак, лекар специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиологије именује за члана Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.