Google+

Решење о разрешењу – др Бруно Урбановски

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 19. 02. 2015. године донела Решење број: 022-132/2015 којим се др Бруно Урбановски, доктор медицине, специјалиста урологије, разрешава дужности члана Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.