Google+

Информација о Колективном уговору

Дана, 11.02.2015. године директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и Синдикалне организације Опште болнице отпочињу преговоре ради закључења Колективног уговора код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-2651/2012 је престао да важи.