Google+

Посета представника АЗУС-а

28.08. 2014. године представници АЗУС-а су били у посети нашој Установи. На састанцима са Тимовима који учествују  у самооцењивању у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дате су сугестије  за попуњавање Радних свесака и одговори на припремљена питања.

Процес самооцењивања добро напредује  и полако улази завршну фазу. Електронско попуњавање радних свесака и описи актуелне праксе и прилагање доказа којима се она потврђује теку у складу са планираним временским роковима. Упућени су захтеви менаџменту  за обезбеђење неопходних ресурса који су потребни за  успешну реализацију предузетих корака у примени  усвојених процедура.

 

Заменик коодинатора за акредитацију
Евица Вулић