Google+

Category: Вести

дец 12 2017

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА БР. 29.-6191/2017 од 07.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости оглас за пријем у радни однос број 29.-6191/2017 од 07. децембра 2017. године објављен на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 07. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 08. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом два струковна …

Настави читање »

дец 11 2017

Именовање за вршиоца дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-882/2017 којим је именовала др Драгана Растовића, доктора медицине, специјалисту дечије хирургије, за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а на период од шест месеци.

дец 11 2017

Престанак дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-881/2017 којим је констатовала да др Милану Грби, доктору медицине, специјалисти урологије, престаје дужност вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводина, бр.: 022-825/2016 од 21.12.2016. године.

дец 08 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас: За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГА ИЛИ ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА – за обављање послова: РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику. За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО …

Настави читање »

дец 07 2017

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

дец 04 2017

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

нов 30 2017

1. децембар Светски дан борбе против сиде

ЦРВЕНА ТРАЧИЦА ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ СИМБОЛ КОЈИ ОДРАЖАВА СВЕСТ О ПОСТОЈАЊУ ХИВ/СИДЕ – ПОРУКА ЈЕ ПОДРШКЕ И РАЗУМЕВАЊА ЗА ЉУДЕ КОЈИ ЖИВЕ СА ХИВОМ ИЛИ СИДОМ. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СИМБОЛА ДАЛА ЈЕ ГРУПА ОД 12 УМЕТНИКА 1991. Светски дан борбе против сиде ове године у нашој земљи се обележава под слоганом : „ТЕСТИРАЈ СЕ НА ХИВ ЈЕР …

Настави читање »

нов 29 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-5679/2017, расписаном и објављеном дана 09. новембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-4735/2017 од 27. септембра 2017. године, изабрани …

Настави читање »

нов 28 2017

Јавна набавка 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

нов 17 2017

Aкција бесплатних превентивних прегледа за 19.11.2017.

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 19.11. 2017. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује нову групу превентивних прегледа  коју сачињавају: УСГ преглед абдомена, Лабораториска анализа нивоа T3, T4, TSH, Мамографија, Лабораторијска анализа PSA, ШУК, ЕКГ. Сви наведени …

Настави читање »

Load more