Google+

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос Nastaviti čitanje

Јавна набавку број 5-2014 – Набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 5-2014 – набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала по партијама. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 6-2014 – Набавка таблетиране соли

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 6-2014 – Набавка таблетиране соли. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за април 2014.

РАСПОРЕД ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА АПРИЛ 2014. г.

за медицинске сестре и здравствене техничаре Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 4-2014 – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавка број 4-2014 – Набавка рачунарске опреме. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА. Nastaviti čitanje

Наредба о обезбеђењу минимума процеса рада

На основу члана 16. Статута Опште бонице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, став 5. члана 75. Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије број 107/05; 72/09-др закон; 88/10; 99/10; 57/11 119/12 и 45/2013) а у складу са Уредбом о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственим установама (Службени гласник Републике Србије број 25/97) директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор доноси следећу: Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 2-2014 – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 2-2014 – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 1-2014 – Набавка имплантата у ортопедији (протезе)

Објављена је конкурсна документација за јавну набавку број 1-2014 – Набавка имплантата у ортопедији (протезе). Nastaviti čitanje

Load more