Google+

Category: Вести

Јавна набавка број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 16-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање.

Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ Сл гласник бр. 75 од 21.07.2014. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА Члан 24 – садржи обавезну садржину Правилника о организацији и систематизацији, и могућност да се утврди број извршилаца:

Nastaviti čitanje

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО   право на старосну пензију, – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања превременa староснa пензијa – кад наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота.

Nastaviti čitanje

Посета делегације болнице „Szent Rokus“ из Баје (Р. Мађарска)

Дана 18.07.2014. године, Општу болницу „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, посетиће руководство болнице „Szent Rokus“ из града Баје у Републици Мађарској, предвођено директором Габором Тот.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 12-2014 – Избор најповољнијег понуђача за куповину медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 12-2014 – Избор најповољнијег понуђача за куповину медицинске опреме за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор по партијама.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 10-2014 – Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 10-2014 – Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама.

Nastaviti čitanje

Обавештење о саветнику за права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 9-2014 – Набавка ЦР система за дигитализацију РТГ службе

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 9-2014 – Набавка ЦР система за дигитализацију РТГ службе.

Nastaviti čitanje

Load more