Google+

Измена огласа за пријем у радни однос

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 24.-5020/2020 од 21.09.2020. године

I

МЕЊА се део текста огласа за пријем у радни однос број 24.-5020/2020 од 21. септембра 2020. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 21. септембра 2020. године, web-сајту Установе дана 21. септембра 2020. године и web-сајту Министарства здравља дана 21. септембра 2020. године, у делу који се односи на начин достављања пријаве тако што се БРИШЕ текст „или лично преко Службе протокола у Управној згради – соба бр.12“.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић