Google+

Јавна набавка мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.