Google+

Јавна набавка 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор)

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор)
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.