Google+

Јавна набавка 14/2019 отворени поступак – Набавка ултразвучног апарата премијум класе са две сонде за радиологију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 14/2019 отворени поступак – Набавка ултразвучног апарата премијум класе са две сонде за радиологију
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.