Google+

27. новембра 2020. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-5692/2020, расписаном и објављеном дана 29. октобра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати: ДР НИКОЛА ВАСИЉЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке …

Nastaviti čitanje