Google+

8. октобра 2020. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-4865/2020, расписаном и објављеном дана 10. септембра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, а који је измењен актом број 24.-4865/2020–1 од 17. септембра 2020. године, изабрана је следећа кандидаткиња: ДАНИЕЛА ВРАБЧЕЊАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара …

Nastaviti čitanje