Google+

3. јула 2020. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3332/2020, расписаном и објављеном дана 16. јуна 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор који је исправљен актом број 24.-3332/2020-1 од 16. јуна 2020. године за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице …

Nastaviti čitanje