Google+

26. јуна 2020. archive

Јавна набавка 12/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за патологију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за патологију Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор)

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор) Преузмите документа из одељка Јавне набавке.