Google+

17. јуна 2020. archive

Исправка огласа за пријем у радни однос

ИСПРАВКА БР. 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године I Исправља се текст огласа за пријем у радни однос брoj 24.-3332/2020 од 16. јуна 2020. године тако што се у тачки VIII.4. брише текст „СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, …

Nastaviti čitanje