Google+

27. новембра 2019. archive

Јавна набавка 43/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 43/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 45/2019 – Набавка материјала за одржавање хигијене

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 45/2019 – Набавка материјала за одржавање хигијене Преузмите документа из одељка Јавне набавке.