Google+

14. новембра 2019. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-6250/2019, расписаном и објављеном дана 17. октобра 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати: ДР МИЛЕНА ЉЕВАЈА, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због замене одсутне …

Nastaviti čitanje