Google+

Решење о разрешењу

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. новембра 2014. године донела Решење број: 022-911/2014 којим се Прим. др Зоран Парчетић, доктор медицине, специјалиста опште хирургије, разрешава дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Оглас за пријем у радни однос 2 доктора медицине и 5 медицинских сестара/техничара

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос два доктора медицине и пет медицинских сестара/техничара

Nastaviti čitanje

Акредитација – спољашње оцењивање

У периоду од 30.11.2014.-04.12.2014.г. у нашој болници су боравили спољашњи оцењивачи Агенције у за акредитацију здравствених установа Србије. Nastaviti čitanje

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре за децембар 2014. године

Документ за преузимање:

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре за децембар 2014. године

Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за децембар 2014. године

Документ за преузимање:

Распоред програма континуиране медицинске едукације за децембар 2014. године (за медицинске сестре и техничаре)

Nastaviti čitanje

Акредитација – посета спољних оцењивача

У периоду oд 30.11.2014. – 04.12.2014. године у Општој болници  „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у току је посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Јавна набавка добара 30-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку добара 30-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 05-2014 – Услуга поправке и одржавање моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 05-2014 – Услуга поправке и одржавање моторних возила.

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас – Пријем у радни однос на одређено радно време једног физиотерапеутског техничара

Nastaviti čitanje

Обавештење о саветнику за права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Nastaviti čitanje

Load more