Google+

Category: Вести

Решење о разрешењу – др Бруно Урбановски

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 19. 02. 2015. године донела Решење број: 022-132/2015 којим се др Бруно Урбановски, доктор медицине, специјалиста урологије, разрешава дужности члана Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Јавна набавка 2/2015 отворени поступак – Набавка лекова сет А

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 2/2015 отворени поступак – Набавка лекова сет А.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 1/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 1/2015 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа.

Nastaviti čitanje

Информација о Колективном уговору

Дана, 11.02.2015. године директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и Синдикалне организације Опште болнице отпочињу преговоре ради закључења Колективног уговора код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Nastaviti čitanje

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2015. године

Nastaviti čitanje

Окончани јавни радови

Дана 03.02.2015. године у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора, успешно су окончани јавни радови.

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА

Nastaviti čitanje

Донација погребног предузећа „Храм“ из Сомбора

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора је 10.12.2014. године са погребним предузећем „ХРАМ“, Ул. Мите Калића бр. 9 из Сомбора закључила Уговор о донацији 4 (четири) ПВЦ прозора, укупне вредности 147.600,00 (стотинучетрдесет и седам хиљада) динара, као и 2 (двоје) ПВЦ врата у укупној вредности од 52.400,00 (педесетдве хиљаде и четири стотине) динара, а …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 11-2014 – Набавка медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11-2014 – Набавка медицинске опреме.

Nastaviti čitanje

Формирана републичка стручна комисија за подршку пацијентима

Министарство Здравља Републике Србије донело је дана 07. октобра 2014. Решење број: 119-01-698/2014-01 којим је формирана Републичка стручна комисија за подршку пацијентима. Републичка стручна комисија за подршку пацијентима има задатак: А – развијање партнерског односа, унапређење комуникације између: стручњака у здравству и пацијената, породице, волонтера; владиног и невладиног сектора; изградња интерсекторске сарадње доносиоца одлука у …

Nastaviti čitanje

Load more