Google+

Јавна набавка 7/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 7/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 8/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 8/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка мале вредности 3/2016 – Набавка хируршких оперативних инструмената

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 3/2016 – Јавна набавка мале вредности 3/2016 – Набавка хируршких оперативних инструмената.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка мале вредности 14/2016 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 14/2016 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 15/2016 отворени поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 15/2016 отворени поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Распоред програма континуиране медицинске едукације

Истакнут је распоред програма континуиране медицинске едукације за месец март. Документ можете погледати у одељку: Распоред програма континуиране медицинске едукације.

Јавна набавка 12/2016 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2016 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 11/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 10/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Обавештење о партиципацији

Републички фонд за здравствено осигурање је у „Службеном гласнику РС“ број 12/2016 објавио Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину. Исти можете наћи на web сајту www.rfzo.rs

Load more