Google+

Јавна набавка 13/2015 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2015 отворени поступак – Набавка горива. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 6/2015 отворени поступак – Услуга поправке и одржавања моторних возила. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2015 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – одржавање објекта. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 9/2015 отворени поступак – Набавка душека

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2015 отворени поступак – Набавка душека. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПАТОЛОГИЈЕ и ЈЕДНОГ ВИШЕГ ДИЈЕТЕТИЧАРА-НУТРИЦИОНИСТЕ.

Nastaviti čitanje

Свечана додела сертификта о акредитацији здравствених установа

SvecanaDodelaSertifikataДана, 21. априла 2015. године у Београду, одржана је свечаност поводом додела сертификата о акредитацији здравствених установа. Из Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор свечаности су присуствовали др Милан Грба – директор болнице, др Јасмина Јовић – кординатор за акредитацију и др Ђерђи Вамошер-Горетић – председник Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Јавна набавка 8/2015 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 8/2015 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 7/2015 отворени поступак – Набавка таблетиране соли

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 7/2015 отворени поступак – Набавка таблетиране соли. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 5/2015 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 5/2015 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала у ортопедији. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 4/2015 отворени поступак – Набавка имплантата у ортопедији (протезе)

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 4/2015 отворени поступак – Набавка имплантата у ортопедији (протезе). Nastaviti čitanje

Load more