Google+

Посета делегације болнице „Szent Rokus“ из Баје (Р. Мађарска)

Дана 18.07.2014. године, Општу болницу „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, посетиће руководство болнице „Szent Rokus“ из града Баје у Републици Мађарској, предвођено директором Габором Тот. Nastaviti čitanje

XI састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију

Интензиван рад Тимова у процесу акредитације Опште болнице се наставља. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 14-2014 – Набавка контејнера за медицински отпад и кеса. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 13-2014 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене по партијама.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 12-2014 – Избор најповољнијег понуђача за куповину медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 12-2014 – Избор најповољнијег понуђача за куповину медицинске опреме за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор по партијама. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 10-2014 – Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 10-2014 – Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама. Nastaviti čitanje

Обавештење о саветнику за права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље. У том смислу, од дана 1. децембра 2013. Године престала је надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама. Nastaviti čitanje

Јавна набавка број 9-2014 – Набавка ЦР система за дигитализацију РТГ службе

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 9-2014 – Набавка ЦР система за дигитализацију РТГ службе. Nastaviti čitanje

Резултати анкете о задовољству пацијената и запослених 2013.

На страници „Квалитет рада у болници“ можете погледати резултате Анкете о задовољству пацијената  болничким лечењем и задовољству запослених у 2013. години.

Јавна набавка број 8-2014 – Набавка електроматеријала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку број 8-2014 – Набавка електроматеријала. Nastaviti čitanje

Load more