Google+

Повратак на Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка амбуланта за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом

У Специјалистичкој амбуланти за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом запослена су 3 лекара специјалисте, 7 медицинских техничара (од тога 2 виша РТГ техничара) и 1 спремачица.

У оквиру амбуланте функционишу 2 одсека.

Током 2012. године у Специјалистичкој амбуланти за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом прегледано је 4.944 специјалистичких прегледа, 4.995 дијагностичких услуга и урађено 1.235 разних интервенција.

Од дијагностичких услуга, осим снимања на дигиталном РТГ апарату, урађено је и 4.152 спирометрије.

Амбуланта поседује 4 кревета за дневни третман плућних болесника и на тај начин је лечено око 312 болесника.

  • Паскаш др Ратко – начелник, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Пекан др Мирјана – шеф одсека за дисајну рехабилитацију, лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Вукмировић др Радивоје – лекар специјалиста пнеумофтизиолог
  • Дрча Зоран – главни техничар амбуланте, виши РТГ техничар

галерија фотографија