Google+

Повратак на Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка ендокринолошка амбуланта

У Специјалистичкој ендокринолошкој амбуланти запослен је 1 лекар субспецијалиста ендокринолог, 4 медицинске сестре и 1 спремачица. Још двоје лекара специјалиста ендокринолога са Интерног одељења по два пута недељно обављају амбулантне прегледе.

У амбуланти функционише 1 одсек.

Током 2012. године у Специјалистичкој ендокринолошкој амбуланти урађено је 10.319 специјалистичких прегледа, 1.397 дијагностичких услуга и 913 разних интервенција.

  • Николић др Биљана – начелник, лекар субспецијалиста ендокринолог
  • Вуксан Вукица – главна сестра амбуланте, медицинска сестра

галерија фотографија